** Witamy na oficjalnej stronie XXXVII Biegu Gwarków. ** Impreza z 16 marca 2019 roku na Przełęczy Jugowskiej - JUGÓW PARK - została odwołana** Zapraszamy na kolejny Bieg Gwarków  w przyszłym roku - 09.02.2020**

Losowa fotografia

Organizatorzy

Patroni medialni

Sponsorzy

Partnerzy

bieggwarkow.pl » Coraz bliżej porozumienia
Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2019 roku.
 

Przedstawiamy protokół z ostatniego spotkania, jakie odbyło się w sprawie nie tylko najbliższego XXXIV Biegu Gwarków, ale także powstania Stowarzyszenia Bieg Gwarków. Informujemy, że śniegu i mrozu w Andrzejówce jest już sporo. I w najbliższy weekend ruszą wyciągi i będą trasy do biegania wokół Waligóry. W ten weekend swój sezon zaczną także nasi biathloniści z AZS AWF i UKN Melafir, którzy tak licznie zawsze startują w BG.  Obecnie przebywają oni w Jakuszycach na obozie i informują, że jest tam mnóstwo śniegu, że codziennie pada świeży, że trasy są przygotowane. Nic tylko brac narty i biegac. W Andrzejówce i w Jakuszycach!

Obecni na spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11a, byli: M. Gawlik – OSiR Wałbrzych, R. Szram – OSiR Wałbrzych, J. Jędrasik – UM Wałbrzych, T. Durajczyk – OSiR Wałbrzych, B. Rosicki – MCK Mieroszów, S. Pacyna – UM Mieroszów, B. Skiba – dziennikarz, skibasport.pl, T. Krzak – UM Głuszyca, P.Wąsik – UM Głuszyca.

Pan Mariusz Gawlik rozpoczął zebrania gdzie na początku przedstawił i przywitał gości z UM Głuszycy którzy na spotkaniu przyszli jako goście zaproszeni a zarazem przyszli partnerzy przy organizacji Biegu Gwarków. Następnie rozpoczęła się dyskusja obecnych na spotkaniu osób w sprawie pierwszych kroków związanych z promocją biegu w regionie i na Dolnym Śląsku, dodatkowo aby gminy jako współorganizatorzy włączyli się w promocje na swoim terenie poprzez przekazaniu i rozplakatowaniu informacji o biegu (ulotki i plakaty). Kolejną sprawą jaka została poruszona to podpisanie w jak najszybszym czasie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiedzy gminami: Wałbrzych, Głuszyca i Mieroszów, którą to w najbliższym czasie przedstawi Gmina Wałbrzych.

W trakcie dyskusji została poruszona sprawa techniczna samego startu biegaczy:  propozycja czasu netto,  większe odległości czasowe poszczególnych startów, podział startów na style (klasyk, dowolny) - w tym samym czasie jeden start z wydzielonym polem,  zwężenie linii startowej dla poszczególnych stylów.

Ostatnim punktem dyskusji było jak najszybsza propozycja wytypowania osób,  które chciały by wejść i działać przy tworzeniu stowarzyszenia „Biegu Gwarków”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zadeklarowali pełne zaangażowanie oraz pomoc w przedsięwzięcie jakim jest stworzenie stowarzyszenia i dalsze działanie przy organizacji „Biegu Gwarków”.