** Witamy na oficjalnej stronie XXXVII Biegu Gwarków. ** Impreza z 16 marca 2019 roku na Przełęczy Jugowskiej - JUGÓW PARK - została odwołana** Zapraszamy na kolejny Bieg Gwarków  w przyszłym roku - 09.02.2020**

Losowa fotografia

Organizatorzy

Patroni medialni

Sponsorzy

Partnerzy

bieggwarkow.pl » Ważne komunikaty!
Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2019 roku.
 

Komunikat organizacyjny

 

XXXIV BIEG GWARKÓW 24 lutego 2013 r.

Informacje przedstartowe

 

 1. Zgłoszenia, numery startowe, zapisy
  • Zawodnicy mogą odbierać numery startowe w sobotę 23 lutego w godzinach 12-15.00 w schronisku Andrzejówka oraz 16.00-20.00 na portierni OSIR
   ul. Wysockiego 11 a. W dniu biegu tj. 24 lutego można odbierać numery startowe przed schroniskiem Andrzejówka w godzinach 7.30 do 10.00
   (do godziny 09.30 zgłoszenia indywidualne 0.5, 1, 2, 3km).
  • W dniu zawodów zgłoszenia zbiorowe NIE BĘDĄ realizowane!
  • Zawodnicy otrzymują koszulkę startową z przymocowanym do niej numerem startowym. Koszulka podlega zwrotowi na mecie, a numer zawodnik otrzymuje na pamiątkę(będzie także wykorzystywany przy konkursach po biegu).

 

 1. Program startów:
  • Biegi Młodzieżowe

         10,00 - start zawodników na dystansie  0.5 km

ok.    10,10 - start zawodników na dystansie     1 km

ok.    10,20 - start zawodników na dystansie     2 km

ok.    10,40 - start zawodników na dystansie     1 km

 1.  
  • Ustawianie w sektorach do biegów głównych  -

                        10,55 – ustawienia sektorowe

 1.  
  • Biegi Główne     

        11,10 - start dzieci na dystansie          0,3 km FT

ok.    11,20 - start zawodników na dystansie   20 km CT (a,b,c)

ok.    11,25 - start zawodników na dystansie   10 km CT (a,b,c)

ok.    11,28 - start zawodników na dystansie   20 km FT (a,b)

ok.    11,32 - start zawodników na dystansie   10 km FT

ok.    11,35 - start zawodników na dystansie     5 km FT

                   

                 Minutowy program startów,  może ulec zmianie ze względów i zdarzeń, których nie można było przewidzieć. Prosimy o uważne słuchanie komunikatów spikera zawodów.

 

 1. Start sektorowy

W celu uniknięcia ścisku na starcie i pierwszych metrach po starcie, będą wyznaczone podsektory wg. planowanego czasu biegu, a starty z nich  następować będą w niedługich odstępach.   Prosimy o ustawianie się w odpowiednich podsektorach.

  Kolejno wystartują:

o   Sektor 1 20 km C

a.         do        1,40 h

b.        do         2,00 h

c.        ponad     2,00 h

o   Sektor 2 10 km CT

            a.         do        0,50 h

            b.         do        1,10 h

            c.        ponad    1,50 h

o   Sektor 3 20km FT

            a.         do        1,30 h

            b.         ponad  1,30 h

o   Sektor 4 10km FT.

o   Sektor 5   5 km FT (styl dowolny: łyżwa lub klasyk)

·         Zawodnicy nie mogą w czasie biegu zmienić ani dystansu ani stylu biegu.

·         Start będzie rejestrowany elektronicznie. Zawodnicy, którzy wystartują z niewłaściwego sektora startowego zostaną ukarani 30-oma minutami.

·         Sektory zostaną udostępnione zawodnikom od godziny 10.55.

Wejścia do sektorów od strony zewnętrznej tylko przez bramki, osoby przechodzące przez barierki  i z innej strony zostaną ukarane 30 minutami kary !

 

 1. Pomiar czasu.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma DATASPORT za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze starowym. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.

Obowiązywać będzie pomiar czasu netto.

 1. Wyniki
  • Wyniki zawodów wraz ze zdjęciami z finiszu dostępne będą w Internecie w czasie trwania zawodów i po zawodach pod adresem:

http://www.online.datasport.pl/results305/

 1.  
  • Wyniki będą  na bieżąco drukowane i systematycznie wywieszane na tablicy ogłoszeń w rejonie mety.
  • Zawodnicy, którzy podali numer telefonu komórkowego otrzymają wiadomość sms ze swoimi czasami.
  • Po zawodach wszelkie uwagi do wyników w dniu biegu można zgłaszać pod adresem sport@datasport.pl

 

 1. Dyplomy, zdjęcia  

Termin udostępnienia dyplomów i zdjęć do 3 dni od zakończenia zawodów.

 

 1. Posiłek po biegu:

·      Dla wszystkich uczestników biegu przygotowany będzie ciepły posiłek(grochówka i herbata) - odbiór na podstawie nr startowego.