STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE
GMIN GÓR SOWICH

Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku. W skład Stowarzyszenia wchodzą: Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Stoszowice. Piława Górna, Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez opracowywanie i realizację koncepcji rozwoju turystycznego Gór Sowich, współpracę z organizacjami turystyki, wypoczynku i rekreacji, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, inicjowanie i prowadzenie działań inwestycyjnych w zakresie adaptacji, rozbudowy istniejącej bazy turystycznej, jak również nowych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury turystycznej oraz promocję Gór Sowich.